Naudojimosi interneto svetaine CIKI.LT taisyklės

Svetainės valdytojas – UAB Komvista , įmonės kodas 141721389

 1. Šios Naudojimosi taisyklės (toliau – taisyklės) nurodo Jūsų naudojimosi CIKI.LT interneto svetaine (toliau – svetainė) sąlygas. Prisijungdami prie interneto svetainės ar naudodamiesi papildomomis programomis prisijungti prie svetainės ar interneto svetainėje įsigydami paslaugas Jūs sutinkate su taisyklėmis, nepriklausomai nuo to, ar esate registruotas svetainės vartotojas, ar ne. Prašome perskaityti taisykles. Jei su jomis nesutinkate, nesinaudokite šia svetaine.
 2. UAB Komvista neatsako už šios svetainės turinį ar jos peržiūrą, jei tai prieštarauja įstatymams, kurie taikomi toje vietoje, iš kurios prisijungėte prie svetainės. Jei turite kokių nors abejonių dėl naudojimosi svetaine teisėtumo, Jums reikėtų nebesinaudoti šia svetaine ir pasikonsultuoti su teisininkais Jūsų buvimo vietoje.
 3. Visa šioje svetainėje pateikta informacija, jei nenurodyta kitaip, priklauso UAB Komvista .
 4. Šios svetainės informacija negali būti kopijuojama, atgaminama, platinama, publikuojama, atsisiunčiama, rodoma viešai, skelbiama ar perduodamas bet kokia kita forma ar būdu be išankstinio raštiško UAB Komvista sutikimo.
 5. Be raštiško UAB Komvista sutikimo Jūs negalite atlikti nė vieno iš šių veiksmų:
 1. a)dėti nuorodą į svetainės turinį arba talpinti svetainės turinį per rėmą (frame) į kitos interneto svetainės turinį;
 2. b)keisti turinį iš svetainės parsisiųstame file.
 1. Naudojantis šia svetaine, draudžiama naudoti bet kokį logotipą, pavadinimą arba prekinį ženklą, priklausantį UAB Komvistai , išskyrus, kai informacija peržiūrima atsitiktinai arba atsisiunčiama su bet kokiu turiniu.
 2. Naudojantis CIKI.LT svetaine naudotojui draudžiama:

a) naudotis CIKI.LT svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų CIKI.LT svetainei ir joje teikiamoms paslaugoms , jų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti CIKI.LT svetaine ir (ar) joje teikiamomis paslaugomis;

b) laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokį įžeidžiantį, šmeižikišką, nešvankų, pornografinį, grasinantį, užgaulų, diskriminacinį ar teisės aktų reikalavimams prieštaraujantį Turinį, o taip pat bet kurį kitą turinį, kuris galėtų pažeisti teisės aktų reikalavimus, būtų laikomas pažeidžiančiu teisės aktuose įtvirtintas normas arba skatintų elgesį priešingą teisės aktų reikalavimams ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę UAB Komvista;

c) bet kokiomis priemonėmis platinti nuorodas į bet kokį Turinį, kuris gali būti laikomas nešvankiu, pornografiniu, įžeidžiamu, grasinančiu, užgauliu, diskriminaciniu ar pažeidžiančiu teisės aktų reikalavimus;

d) apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis ar UAB Komvista darbuotojais;

e) savavališkai reklamuoti bet kokio pobūdžio produktus ir (ar) paslaugas;

f) nesiimti jokių veiksmų, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;

g) neskelbti ar kitaip netalpinti teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios informacijos ar kitokio panašaus pobūdžio Turinio platinimui;

h) nepažeisti asmenų teisių į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

 1. Jūs prisiimate atsakomybę už naudojimąsi svetaine ir svetainėje teikiamomis paslaugomis bei už savo ar kito asmens prisijungimą prie svetainės iš Jūsų kompiuterio ar mobilaus įrenginio.UAB Komvista neprisiima jokios atsakomybės dėl Jūsų ar su Jumis susijusių trečiųjų asmenų patirtos žalos, nuostolių ar nepatogumų, atsiradusių dėl naudojimosi CIKI.LT svetaine ar svetainėje esančiomis nuorodomis.
 2. Sutartys , sutikimai , patvirtinimai CIKI.LT svetainėje yra sudaromi elektronine forma, naudojantis elektroninėmis ryšio priemonėmis.
 3. Šioje svetainėje naudojama informacija yra skirta bendram naudojimui ir ji nėra suteikiama tik Jums ir pagal Jūsų reikalavimus. UAB Komvista deda visas pastangas, kad šioje svetainėje pateiktų pilną ir atnaujintą informaciją, UAB Komvista nesuteikia jokių garantijų ir nedaro jokių pareiškimų dėl jos tikslumo, pilnumo ar naujumo. UAB Komvista neprisiima atsakomybės dėl jokių teiginių svetainėje ar pateiktoje reklamoje. Už šiuos teiginius atsako , juos pateikę asmenys ar įmonės.Laikydamasi įstatymų , UAB Komvista netaiko jokių garantijų ir sąlygų (išreikštų ar numanomų) dėl svetainės turinio, prieinamumo ar kitų garantijų. UAB Komvista  stengsis apsaugoti svetainės turinį, tačiau UAB Komvista negarantuoja, kad svetainėje (ar atsisiunčiamuose failuose) nėra ar nebus virusų ar kitų kenkėjiškų programų. Papildomai prašome Jūsų naudoti savo atsargumo priemones .
 4. UAB Komvista neprisiima jokios atsakomybės už nuostolius ar žalą, kuriuos patyrėte naudodamasis CIKI.LT svetaine, įskaitant, bet neapsiribojant tiesiogine, baudžiamąja, netiesiogine, realia, atsitiktine, specialia ar šalutine žala (neišskiriant mirties ar asmens sužalojimo atvejų, kylančių dėl aplaidumo), prarastu uždarbiu ar pajamomis ar pelnu, prarastais ar pažeistais duomenimis ar kitais komerciniais ar ekonominiais nuostoliais, kurie kyla dėl Jūsų naudojimosi ar negalėjimo pasinaudoti šia svetaine, net jeigu UAB Komvista buvo pranešta apie tokios žalos galimybę ar tokią žalą buvo galima numatyti. Naudodamasis šia interneto svetaine, sutinkate, kad šis apribojimas būtų taikomas visam turiniui, produktams ar paslaugoms, teikiamoms šioje svetainėje . Jeigu pagal taikomus įstatymus UAB Komvista atsakomybė už patirtą žalą negali būti apribota ir UAB Komvista negali būti atleista nuo atsakomybės, Jūs sutinkate, kad jokiomis aplinkybėmis UAB Komvista bendroji atsakomybė už Jūsų patirtą žalą, nuostolius ir kitokį ieškinio pagrindą negali viršyti sumos, kurią Jūs sumokėjote (jeigu sumokėjote) UAB Komvista už šioje svetainėje įsigytus produktus ar paslaugas .
 5. UAB Komvista interneto svetainėje pateikti duomenys apie naudotoją yra naudojami tik vidiniam auditui ir svetainės darbo gerinimui . Šiuos duomenis rinkodaros tikslais UAB Komvista turi teisę naudoti tik gavusi naudotojo sutikimą.
 6. Šioje interneto svetainėje naudojamos nuorodos į kitas interneto svetaines, kurios priklauso arba yra administruojamos kitų šalių (toliau – Trečiųjų šalių svetainės). Jums naudojantis šiomis nuorodomis, Jūs galite išeiti iš šios svetainės arba uždaryti nuorodą ir Trečiosios šalies svetainės turinys gali būti įrėmintas UAB Komvista svetainėje. UAB Komvista nėra susipažinusi su Trečiųjų šalių svetainių ar tokiu įrėmintu jų turiniu ir nekontroliuoja bei nėra atsakinga už jų teisingą ar teisėtą veikimą, turinį, privatumo politiką ar saugumą. UAB Komvista pataria : prieš naudodamiesi svetaine ar įvesdami savo asmeninius duomenis, turėtumėte susipažinti su konkrečios Trečiosios šalies svetainės privatumo politika. Jūs pats prisiimate riziką už naudojimąsi Trečiųjų šalių svetainėmis, o UAB Komvista neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuriuos Jūs galite patirti prisijungdamas prie tokių svetainių ar jomis naudodamasis.
 7. Šios sąlygos taikomos tik Jūsų prieigai prie šios svetainės ir naudojimuisi ja. Jeigu paspaudžiate vieną iš šioje svetainėje nurodytų nuorodų, kad prisijungtumėte prie Trečiosios šalies svetainės , tokių svetainių atsidarymui, naudojimuisi ir bet kokiems per jas atliekamiems pirkimams ar pateikiamiems užsakymams galioja atskiros sąlygos, kurių Jūs ir trečioji šalis įsipareigojate laikytis, ir UAB Komvista negali prisiimti atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl sandorių, sudarytų naudojantis tokiomis svetainėmis.
 8. Naudojantis CIKI.LT svetaine taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai.Visi kilę ginčytini klausimai sprendžiami tarpusavio susitarimu. Susitarimo nepasiekus – Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme.
 9. UAB Komvista pasilieka teisę keisti bet kurią svetainės dalį bei šias Naudojimosi interneto svetaine CIKI.LT taisyklės . UAB Komvista neįsipareigoja pranešti apie pakeitimus svetainėje. Jeigu nesutinkate su šiais pakeitimais, privalote nustoti naudotis svetaine. Jūsų naudojimasis svetaine po padarytų pakeitimų, reiškia Jūsų sutikimą su padarytais pakeitimais.
 10. UAB Komvista pasilieka teisę bet kuriuo metu sustabdyti arba nutraukti Jūsų prieigą ir naudojimąsi interneto svetaine ir / arba kitomis UAB Komvista teikiamomis  paslaugomis.
 11. Lankytojas turi teisę bet kuriuo metu atsisakyti naudotis Paslaugomis panaikindamas savo Prisijungimo duomenis Svetainėje nurodytu būdu.
 12. Naudotojui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, UAB Komvista įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Naudotojo galimybes bet kokiu būdu naudotis CIKI.LT svetaine ir joje teikiamomis paslaugomis.
 13. Jei turite pageidavimų ar pretenzijų, susijusių su „CIKI.LT“, susisiekite su mumis čia.